Felvételi tájékoztató

KÉPZÉSEINK

A 2020/2021-ES TANÉVRE

 

Debrecen

Iskola neve: Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola

Debreceni székhely: 4024 Debrecen, Wesselényi u. 4/b

 E-mail: makinfo@magiszteralapitvany.hu

Telefon: 06 52/533-928, 06 70/417-1733

Web: https://debrecen.magiszteralapitvany.hu

 

Gimnázium – 4 évfolyamos

 1. Tanulmányi terület kódja: 0001

Tanulható idegen nyelv: angol és német

A tanulmányi területre a többi tanulóval együtt nevelhető-oktatható autizmus spektrum zavarral küzdő, egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási zavarral) küzdő, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő tanulók is jelentkezhetnek.

A sajátos nevelési igényű tanulók elbírálása személyes elbeszélgetés, valamint kérdőív kitöltése alapján történik.

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

 1. Tanulmányi terület kódja: 0002

Tanulható idegen nyelv: angol és német

A tanulmányi területre a többi tanulóval együtt nevelhető, oktatható sajátos nevelési igényű tanulók is jelentkezhetnek.

Felvétel a tanulmányi eredmények alapján.

Szülői fórum, tapasztalatok megosztása az integrált neveléssel kapcsolatosan: 2019. november 12. 16-tól

Nyílt nap: 2019. november 19. 8.00-12.00

Iskolánkról:

A Magiszter Óvoda, Általános Iskola, Középiskola és Alapfokú Művészeti Iskola debreceni tagintézménye 2004-ben kezdte meg működését a cívisvárosban. Az alapítók azzal a céllal indították útjára az intézményt, hogy nappali gimnáziumi képzés keretében a nehéz sorsú fiataloknak is esélyt teremtsenek az érettségi vizsga megszerzésére.

Iskolánk a „Második esély Iskolája”, hiszen legfontosabb törekvésünk a más középiskolából lemorzsolódott, kudarcokat szenvedett, már nem tanköteles korú gyerekek re-integrálása, iskolarendszerbe való visszavezetése.

Iskolánk egyben ECDL vizsgaközpont is, mely lehetőséget teremt tanulóink számára olyan számítógép-használói vizsga letételére, mely a világ számos országában elismert bizonyítványt ad.

A Pedagógia munka céljai, eszközei

 • A tanulók tudásának egységes szintre hozása
 •  A tanulási képesség fejlesztése, jó tanulási technikák megismertetése, kialakítása
 • A zömében átlagos képességgel rendelkező, hátrányos helyzetű, iskolai kudarcokkal küzdő diákoknak lehetőség biztosítása az érettségi megszerzésére.
 • A munkába álláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése
 • A tudásra épülő önálló véleményalkotás képességének fejlesztése
 • A konfliktusok kezeléséhez szükséges személyiségjegyek fejlesztése
 • A tanulási kudarcok mértékének csökkentése
 • Az eredményes érettségi vizsga letételéhez szükséges tudásbázis átadása
 • Az élethosszig tartó tanulás készségének kialakítása
 • A további tanulmányokhoz szükséges ismeretek biztosítása
 • A nyugodt, kiegyensúlyozott légkör megteremtése
 • A személyre szóló fejlesztés
 • Az egyéni bánásmód
 • A demokratikus elveken nyugvó tanár-diák kapcsolat

Képzéseink:

             A nappali rendszerű gimnáziumi oktatásra azokat a 14 és 25 év közötti fiatalokat várjuk, akik nehezebben tanulnak, szükségük van az egyéni tanulási technikák kialakításában nyújtott pedagógiai segítségre, egyéni fejlesztésre, valamint akik még nem döntötték el, hogy milyen szakma felé orientálódjanak.

Az osztályba felvehető tanulók létszáma 35 fő. A tanulók csoportbontásban két idegen nyelvet, angolt és németet tanulnak. Az iskolába történő felvétel elbírálásának alapja a tanuló korábbi oktatási intézményben szerzett tanulmányi átlaga. (tanulmányi területkód: 0002)

A tavalyi évben sikeresen beindított integrált osztályunkhoz hasonlóan, a következő tanévben is beindítjuk az „autista” tagozatot, ahová ép és integráltan oktatható autizmus és spektrumzavarral küzdő tanulók jelentkezését várjuk. Ahol kis létszámú osztályban, fejlesztőpedagógus felügyelete mellett, valamint gyógypedagógus segítségével segítjük az integrációt. (tanulmányi területkód: 0001)

Felnőttoktatás keretében két képzési lehetőség közül választhatnak a tanulni szándékozók. Nappali tagozatra azokat a 16 és 25 év közötti tanulókat várjuk, akik a kudarcok helyett sikerélményekre vágynak, s céljuk az érettségi bizonyítvány megszerzése. A levelező tagozatot a már családdal és/vagy munkahellyel rendelkező, esetleg kisgyermekét otthon nevelő felnőtteknek ajánljuk, akiknek a rugalmasabb időbeosztás a hétköznapok szervezése miatt fontos. A levelező képzés szombatonként zajlik.

Ha az érettségi bizonyítványt egy olyan iskolában szeretnéd megszerezni, ahol a nyugodt, családias légkör folyamatosan biztosított, ahol a gondjaid és problémáid mindig meghallgatásra találnak, ahol a tanuláshoz segítséget kapsz, akkor jelentkezz hozzánk!

 

A tájékoztató letöltése .pdf formátumba.