Dolgozóink

Vezetőség:

Nagy Levente  – főigazgató
Torma Valéria  – tagintézmény vezető
Nemes Anikó  – tagintézmény vezető helyettes


Főfoglalkoztatásúak

Torma Valéria magyar nyelv és irodalom tanár, tagintézmény vezető
Nemes Anikó matematika tanár, tagintézmény vezető – helyettes
Fekete Ildikó földrajz tanár – iskola titkár (GYES)
Horváth László informatika tanár, életvitel és gyakorlat tanár, rendszergazda
Ráthonyi Attila testnevelő tanár
Sándor József Bence magyar nyelv és irodalom, történelem, emberismeret és etika tanár
Végh-Radócz Zsuzsanna angol nyelv tanár
Vass-Koi Viktória angol nyelv tanár (GYES)
Pappné Juhász Enikő magyar nyelv és irodalom tanár
Dr. Krakompergerné Aros Adreinn biológia tanár (GYES)

 

Részmunkaidősök

Feketéné Barbócz Éva fizika, kémia tanár
Galgon Ferenc matematika tanár
Krizsóné Kőházi Andrea informatika tanár, rendszergazda
Nagy Erzsébet matematika tanár
Pusztai Mártonné történelem tanár
László Noémi rajz és vizuális kultúra, művészetek tanár

 

Óraadók

Erdei Tamás rajz és vizuális kultúra, művészetek tanár
Dr. Farkas Oszkár biológia, fizika tanár
Kissné Galuska Anikó ének tanár
Moczokné Már Nikolett gyógypedagógus
Serényi Zoltán fizika tanár
Szegedi Enikő angol nyelv tanár
Szekeres Ákos testnevelő tanár
Szentirmai Péter német nyelv, történelem tanár
Sztankó Tamás angol nyelv tanár
Tiliczky Andrea biológia

 

Titkárság:

Kocsis Réka iskolatitkár (GYES)
Fazekas Katalin iskolatitkár