Bemutatkozás

A Magiszter Alapítványi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Szakgimnázium, Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola debreceni tagintézménye 2004-től működik a cívisvárosban. Az alapítók célja az volt, hogy nehéz sorsú, főleg roma származású fiatalok részére középiskolát alapítson, ahol speciális módon, akár két év alatt érettségi bizonyítványt szerezhet a fiatal. 2004-ben két osztállyal, és a maroknyi lelkes pedagógus csapattal indult útnak munkánk. Az évek múlásával egyre nagyobb lett az érdeklődés az iskola iránt. Jelenleg a székhely Debrecenben a Wesselényi u. 4/b. alatt található, 2009 nyarán költözött ebbe az épületbe az intézmény, az első években csak fiatal felnőttek oktatása folyt esti tagozaton, majd a 2008/2009-es tanévben a nappali felnőttképzés is beindult. A tanulói létszám növekedésével egyenes arányban nőtt a pedagógus létszáma is, több főállású és mellékállású pedagógus látja el az oktatási-nevelési feladatokat. 2010-ben digitális iskola beindításával bővült az intézmény profilja. A cél ezzel az volt, hogy a telephelyek körzetében elhelyezkedő kisebb településeken élő felnőtteknek egy új lehetőséget biztosítsunk az érettségi megszerzéséhez.

2011 szeptemberében indult el az első nappali, szakközépiskolai, szociális szakmacsoportú osztály, majd 2012 szeptemberében normál nappali gimnáziumi osztály indult be, a nyolcadik osztályt elvégzett diákok részére.

A mi középiskolánkba tömegesen jönnek olyan fiatalok, akik már rendelkeznek szakmunkás bizonyítvánnyal. Sokan valószínű a helytelen iskolaválasztás miatt kudarc élményekkel a hátuk mögött második esélyként jelentkeznek hozzánk, hogy leérettségizzenek.

Igyekszünk figyelmet fordítani a tehetségek gondozására is. Angol nyelvi szakkört, dráma szakkört és kézműves szakkört szerveztünk a múlt és jelen tanévünkben az érdeklődő, tehetséges diákok számára. A szakkörvezetők szakköri naplót vezetnek a foglalkozásokról. Az osztályfőnökök, betanító szaktanárok jelzései alapján tudjuk, hogy vannak kiemelkedő tehetségű sportolóink, akiknek a sporttevékenységét folyamatosan figyeljük. Vannak tehetséges zenész fiatalok is, akiknek a fellépéseire igyekszünk eljutni. Iskolai rendezvényeken, diákgálákon fellépési és bemutatkozási lehetőséget biztosítunk diákjainknak.

A feszített tempójú nevelő – oktató munka mellett tantestületünk igyekszik élményt nyújtó programok szervezésével színesíteni diákjaink iskolai létét. A célunk nem más, mint elérni azt, hogy az itt tanulók jól érezzék magukat az iskolában, s erősödjön a programokon keresztül az iskolatársakkal, tanárokkal, egyéb iskolai dolgozókkal a kapcsolatuk.

Az elmúlt évek alatt hagyományteremtés céljával a nemzeti ünnepeink megemlékezése mellett szervezünk őszi iskolai kirándulást, sportnapot, diák gálát, kiállítások közös megtekintését. Fontosak a drog prevencióval kapcsolatos előadássorozataink, vagy éppen a pályaválasztással kapcsolatos hetek.

Tanulóink többségére jellemző, hogy még nem mindegyikőjük rendelkezik egészséges énképpel, erősen alulmotiváltak, mindez szociális hátrányaikból fakad. Ezen is próbálunk segíteni szupervízióval, tréningekkel, melyeket szintén dokumentálunk.

Eredményeink szinten tartása, továbbfejlődésünk érdekében a tanévek során több alkalommal méréseket végzünk. A mérések vonatkoznak a pedagógusokra és a diákokra egyaránt.

Az utóbbi évek tendenciája azt mutatja, hogy intézményünk iránt az érdeklődés egyre nagyobb, mely folyamatos bővülést igényel.

Intézményünk a fenntartó Alapítvánnyal közösen gondolkodva, az egykori alapítási célok megvalósításáért dolgozik folyamatosan, több lábon igyekszünk állni a nehézsorsú fiatalok és felnőttek segítéséért.