Dolgozóink

Vezetőség:
Kerekesné Lévai Erika    –    főigazgató
Márné Balogh Krisztina   –    tagintézmény vezető
Nemes Anikó   –    tagintézmény vezető helyettes

Pedagógusok:
Ács Gábor   –    matematika
Balázs Ödönné   –    szakmai tárgyak
Bakos Attila  –  testnevelés
Dr. Krakompergerné Aros Adreinn   –   biológia – masodikesely@magiszteralapitvany.hu
Farkas Oszkár   –    fizika
Fekete Ildikó   –    földrajz
Feketéné Barbócz Éva   –   kémia
Galgon Ferenc   –    matematika
Gál Attila   –    magyar nyelv és irodalom
Herbály Imre   –    történelem, etika
Horváth László   –    informatikai, szaktantárgyak
Király Zoltán   –    pszichológus, életvitel
Krizsóné Kőházi Andrea   –    kémia és informatika
Erdelyi Tamás   –    rajz, művészetismeret
Márné Balogh Krisztina   –    német
Meggyesi Marianna   –    angol és történelem
Moczokné Már Nikolett   –   gyógypedagógus
Molnár József   –    történelem
Nagy Erzsébet   –    matematika és fizika
Nemes Anikó   –    matematika
Pusztai Mártonne   –    történelem
Ráthonyi Attila   –    testnevelés
Sándor József Bence   –    magyar és történelem
Serényi Zoltán József   –    fizika
Szabóné Kiss Edit   –    földrajz és biológia
Szegedi Enikő   –   angol
Szentírmai Péter   –    német
Torma Valéria   –    magyar – masodikesely@magiszteralapitvany.hu
Vagyas Zsuzsanna Kornélia   –    ének, magyar
Végh-Radócz Anikó Zsuzsa   –    angol
Virágos Emese Judit   –   magyar
László Noémi    GYES
Pappné Juhász Enikő    GYES
Vass-Koi Viktória    GYES

Pedagógiai munkát segítő munkatársak:
Dr. Rémiásné Tóth Hajnalka   –    iskolatitkár
Dr. Krakompergerné Aros Adrienn   –    ifjúságvédelmi felelős
–    rendszergazda